Gwarancja zwrotu zaliczki w przypadku rezygnacji z pobytu z powodu COVID-19.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, przygotowaliśmy specjalne warunki zwrotu zaliczki za pobyt.

Oto one:
1. Gwarantujemy bezwarunkowy zwrot 100% zaliczki, w przypadku odwołania albo rezygnacji z pobytu jeżeli na skutek decyzji jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub obowiązującego prawa, z powodu zagrożenia epidemicznego nie będziemy mogli wykonać usługi w zakresie wynajmu;

2. Zwrot zaliczki nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od:
a) chwili odwołania pobytu, lub
b) chwili rezygnacji.

3. Zgłoszenie rezygnacji wystarczy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected].

Życzymy zdrowia i wspaniałych wakacji :)

Znajdź domek dla Siebie >>